Oznámenie č. 327/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 133/2000
Platnosť od 11.10.2000
Uzavretie zmluvy 08.09.1999
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 23. mája 2000 na základe článku 30 ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené