Oznámenie č. 314/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Uzavretie zmluvy 13.02.1992
Redakčná poznámka

nadobudlo platnosť 4. mája 2000

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené