Nariadenie vlády č. 188/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Čiastka 81/2000
Platnosť od 17.06.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 17.06.2000 do30.04.2004
Zrušený 220/2004 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.06.2000 - 30.04.2004 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

17.06.2000 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

17.06.2000
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené