Zákon č. 142/2000 Z. z.Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 61/2000
Platnosť od 03.05.2000
Účinnosť od 01.03.2018 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z.
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 30
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené