Zákon č. 121/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.

Čiastka 51/2000
Platnosť od 13.04.2000 do30.04.2001
Účinnosť od 13.04.2000 do30.04.2001
Zrušený 136/2001 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.04.2000 - 30.04.2001 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

13.04.2000 - 30.04.2001

Pôvodný predpis

13.04.2000
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené