Zákon č. 366/1999 Z. z.Zákon o daniach z príjmov

Čiastka 149/1999
Platnosť od 29.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.06.2003 do31.12.2003
Zrušený 595/2003 Z. z.
Literatúra 84
Rozhodnutia súdov 2
Redakčná poznámka

okrem § 48, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené