Oznámenie č. 363/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá čerpania a zúčtovania poistného plateného štátom a Národným úradom práce a pravidlá hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia

Čiastka 147/1999
Platnosť od 23.12.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené