Zákon č. 355/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/1999
Platnosť od 22.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 22.12.1999 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené