Zákon č. 355/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/1999
Platnosť od 22.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 22.12.1999 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1999 - 31.12.2003 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

22.12.1999 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

22.12.1999
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené