Vyhláška č. 329/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000

Čiastka 140/1999
Platnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené