Nariadenie vlády č. 328/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty

Čiastka 139/1999
Platnosť od 08.12.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 08.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené