Vyhláška č. 32/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

Čiastka 14/1999
Platnosť od 27.02.1999 do14.07.2006
Účinnosť od 01.03.1999 do14.07.2006
Zrušený 326/2005 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1999 - 14.07.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.1999 - 14.07.2006

Pôvodný predpis

27.02.1999
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené