Zákon č. 310/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 634/1992 Zb.(nepriamo), 250/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 131/1999
Platnosť od 19.11.1999
Účinnosť od 01.07.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené