Oznámenie č. 289/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1999 – 2000

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Uzavretie zmluvy 29.09.1999
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 29. septembra 1999 na základe článku 38 a platí do 31. decembra 2002.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené