Oznámenie č. 230/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 96/1999
Platnosť od 08.09.1999
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené