Zákon č. 17/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Čiastka 8/1999
Platnosť od 02.02.1999 do31.12.2004
Účinnosť od 15.02.1999 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené