Nariadenie vlády č. 167/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Čiastka 73/1999
Platnosť od 14.07.1999
Účinnosť od 01.08.1999

167

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. júna 1999

o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

(1) V okrese Ilava sa rozdeľuje obec Pruské na obec Pruské a obec Bohunice.

(2) V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Nové Sady na obec Nové Sady a obec Čab.

(3) V okrese Nové Zámky sa rozdeľuje mesto Štúrovo na mesto Štúrovo a obec Obid.

(4) V okrese Humenné sa rozdeľuje mesto Humenné na mesto Humenné a obec Lackovce.

(5) V okrese Košice–okolie sa rozdeľuje mesto Medzev na mesto Medzev a obec Vyšný Medzev.


Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

1. V Trenčianskom kraji v okrese Ilava sa pod poradové číslo 2 zaraďuje obec Bohunice; obce pod doterajšími poradovými číslami 2 až 20 sa označujú poradovými číslami 3 až 21.

2. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 7 zaraďuje obec Čab; obce pod doterajšími poradovými číslami 7 až 58 sa označujú poradovými číslami 8 až 59.

3. V Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky sa pod poradové číslo 40 zaraďuje obec Obid; obce pod doterajšími poradovými číslami 40 až 61 sa označujú poradovými číslami 41 až 62.

4. V Prešovskom kraji v okrese Humenné sa pod poradové číslo 24 zaraďuje obec Lackovce; obce pod doterajšími poradovými číslami 24 až 61 sa označujú poradovými číslami 25 až 62.

5. V Košickom kraji v okrese Košice–okolie sa pod poradové číslo 109 zaraďuje obec Vyšný Medzev; obce pod doterajšími poradovými číslami 109 až 112 sa označujú poradovými číslami 110 až 113.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.


Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.