Oznámenie č. 132/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR

Čiastka 62/1999
Platnosť od 17.06.1999
Redakčná poznámka

Pozmeňovacie návrhy nadobudli platnosť 17. februára 1999.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené