Redakčné oznámenie č. r1/c74/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 124/1998 Z. z.

Čiastka 74/1998
Platnosť od 26.06.1998 do31.12.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené