Redakčné oznámenie č. r1/c6/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z.

Čiastka 6/1998
Platnosť od 27.01.1998 do18.12.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené