Redakčné oznámenie č. r1/c53/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 103/1998 Z. z.

Čiastka 53/1998
Platnosť od 27.05.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené