Redakčné oznámenie č. r1/c50/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 129/1998 Z. z.

Čiastka 50/1998
Platnosť od 23.05.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené