Nález č. 92/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. marca 1998 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I a čl. II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 35/1998
Platnosť od 03.04.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 03.04.1998 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.04.1998 - 31.12.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

03.04.1998 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

03.04.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené