Zákon č. 90/1998 Z. z.Zákon o stavebných výrobkoch

Čiastka 33/1998
Platnosť od 02.04.1998 do30.06.2013
Účinnosť od 01.06.2008 do30.06.2013
Zrušený 133/2013 Z. z.
Rozhodnutia súdov 11
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené