Oznámenie č. 65/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 25/1998
Platnosť od 11.03.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené