Oznámenie č. 42/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami

Čiastka 16/1998
Platnosť od 18.02.1998 do31.12.2002
Zrušený 734/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené