Zákon č. 377/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 149/1998
Platnosť od 08.12.1998 do31.12.2004
Účinnosť od 08.12.1998 do31.12.2004
Zrušený 523/2004 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.12.1998 - 31.12.2004 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

08.12.1998 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

08.12.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené