Vyhláška č. 372/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií

Čiastka 146/1998
Platnosť od 05.12.1998 do30.06.2015
Účinnosť od 05.12.1998 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.12.1998 - 30.06.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

05.12.1998 - 30.06.2015

Pôvodný predpis

05.12.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené