Oznámenie č. 365/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 142/1998
Platnosť od 27.11.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené