Zákon č. 364/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/1998
Platnosť od 27.11.1998 do11.10.1999
Účinnosť od 27.11.1998 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb. (nepriamo)
Redakčná poznámka

ustanovenie čl. I bodu stráca účinnosť 31. decembra 1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.11.1998 - 11.10.1999 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.11.1998 - 11.10.1999

Pôvodný predpis

27.11.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené