Vyhláška č. 348/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

(v znení č. 216/2000 Z. z., 196/2002 Z. z.)

Čiastka 138/1998
Platnosť od 19.11.1998 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.06.2006
Zrušený 388/2006 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené