Oznámenie č. 317/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené