Vyhláška č. 286/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov

Čiastka 110/1998
Platnosť od 24.09.1998 do31.12.1998
Účinnosť od 24.09.1998 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.09.1998 - 31.12.1998 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

24.09.1998 - 31.12.1998

Pôvodný predpis

24.09.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené