Vyhláška č. 268/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany

Čiastka 103/1998
Platnosť od 28.08.1998 do30.04.2002
Účinnosť od 01.10.1998 do30.04.2002
Zrušený 201/2002 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené