Rozhodnutie č. 264/1998 Z. z.Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, z 18. augusta 1998 o vyhlásení referenda

Čiastka 100/1998
Platnosť od 19.08.1998
Záväznosť od 19.08.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené