Vyhláška č. 25/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách

Čiastka 9/1998
Platnosť od 31.01.1998 do31.12.2001
Účinnosť od 31.01.1998 do31.12.2001
Zrušený 550/2001 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené