Zákon č. 233/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 308/2000 Z. z.(nepriamo), 180/2014 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 89/1998
Platnosť od 28.07.1998
Účinnosť od 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené