Oznámenie č. 229/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998 do31.08.2008
Účinnosť do 31.08.2008
Zrušený 300/2008 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1998.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené