Zákon č. 225/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
23.07.1998 - 30.06.2016

Všetky časové verzie

23.07.1998

Pôvodný predpis

23.07.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené