Nariadenie vlády č. 217/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z.

Čiastka 83/1998
Platnosť od 11.07.1998 do17.07.2002
Účinnosť od 11.07.1998 do17.07.2002
Zrušený 386/2002 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.07.1998 - 17.07.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

11.07.1998 - 17.07.2002

Pôvodný predpis

11.07.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené