Nariadenie vlády č. 216/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj

Čiastka 82/1998
Platnosť od 10.07.1998
Účinnosť od 01.04.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené