Rozhodnutie č. 199/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 75/1998
Platnosť od 26.06.1998
Záväznosť od 26.06.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené