Oznámenie č. 18/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru

Čiastka 7/1998
Platnosť od 29.01.1998
Uzavretie zmluvy 17.06.1950
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 9. júna 1997 na základe článku X.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené