Zákon č. 162/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu

Čiastka 60/1998
Platnosť od 05.06.1998 do30.04.2005
Účinnosť od 01.07.1998 do30.04.2005
Zrušený 128/2005 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1998 - 30.04.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.1998 - 30.04.2005

Pôvodný predpis

05.06.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené