Vyhláška č. 155/1998 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje

Čiastka 56/1998
Platnosť od 30.05.1998 do31.08.2002
Účinnosť od 30.05.1998 do31.08.2002
Zrušený 428/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.05.1998 - 31.08.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.05.1998 - 31.08.2002

Pôvodný predpis

30.05.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené