Vyhláška č. 154/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov

(v znení č. 46/2003 Z. z.)

Čiastka 56/1998
Platnosť od 30.05.1998 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 231/2005 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené