Vyhláška č. 153/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

(v znení č. 43/2003 Z. z.)

Čiastka 55/1998
Platnosť od 29.05.1998 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 237/2005 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené