Vyhláška č. 14/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Čiastka 5/1998
Platnosť od 23.01.1998 do31.10.2009
Účinnosť od 01.02.1998 do31.10.2009
Zrušený 317/2009 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1998 - 31.10.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.1998 - 31.10.2009

Pôvodný predpis

23.01.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené