Úplné znenie č. 135/1998 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Čiastka 47/1998
Platnosť od 14.05.1998 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené