Zákon č. 133/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.

Čiastka 46/1998
Platnosť od 13.05.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.06.1998 do31.12.2003
Zrušený 554/2003 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené